Kuvituskuva.

Vastuullisen luontomatkailijan muistisäännöt

Luonto on aina ollut tärkeässä asemassa täällä pohjolassa ja sen hyvinvointi lähellä suomalaisten sydäntä. Arktinen luontomme on kuitenkin hauras ja toimillamme on ratkaiseva osa sen terveenä pysymisessä.

Tässä siis muistisäännöt retkeilijöille, jotka suuntaavat saaristoluontoon. Ohjeet on koottu Luontoon.fi -sivustolta, jonne on koottu paljon hyödyllistä tietoa retkeilyetiketistä, jotka pätevät niin maalla kuin merellä.

Lue lisää vastuullisesta matkailusta Naantalissa.

Utuinen maaseutumaisema auringon noustessa.

Vastuullisen retkeilyn viisi kultaista ohjetta

 1. Kunnioita luontoa – älä muuta sitä. Pidä lemmikit kytkettynä.
 2. Suosi merkittyjä reittejä ja noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Tarkista retkikohteesi liikkumisrajoitusalueet ja -ajat.
 3. Leiriydy vain sallituille paikoille. Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä. Noudata autiotupien sääntöjä.
 4. Tee tulet virallisille tulentekopaikoille, suosi retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.
 5. Älä roskaa.

Luonnon kunnioittaminen

 • Pidä lemmikit kytkettynä.
 • Tarkkaile eläimiä ja niiden poikasia riittävän kaukaa. Eläimet kaipaavat pesimärauhaa ja omaa tilaa muinakin aikoina.
 • Ota huomioon myös kasvit. Kasvien tallautuminen valokuvatessa on ongelma monissa paikoissa. Suojelualueilla ei saa poimia kasveja.
 • Suurimmassa osassa Metsähallituksen hallinnoimia alueita marjastus ja sienestys on sallittua, mutta joillakin suojelualueilla voi olla rajoituksia. Luonnonpuistoissa marjastus ja sienestys ovat aina kiellettyjä, ja kansallispuistojen järjestyssäännöissä voi olla rajoituksia.
 • Ole vastuullinen luonnosta sosiaalisen median kanavissa ja verkossa. Varmista, että jakamasi GPS-jäljet ja sosiaalisen median sisällöt noudattavat suojelualueen sääntöjä.
 • Noudata droonien ja muiden pienlentolaitteiden lennättämisen ohjeita
 • Muista, että kivikasojen tekeminen vahingoittaa luontoa ja luontopaikkojen autenttista kulttuuria.
 • Matkailijoiden kasaamat kivet vahingoittavat luonnollista maaperää ja muuttavat luonnonmaisemaa. Samoin muinaisjäännökset ovat uhattuina.

Liikkuminen

 • Suosi merkittyjä reittejä ja vältä näin maapohjan ja luonnon kulumista.
 • Tarkista retkikohteesi mahdolliset liikkumisrajoitusalueet ja -ajat retkikohteen ohjeet ja säännöt sivulta. Luontoon.fi -sivustolle on koottu kattavasti infoa Suomen eri luontokohteista. Esimerkiksi monille soille ja saarille sekä saarten rannoille on asetettu liikkumisrajoituksia lintujen pesimäkautena.
 • Ota huomioon myös muut luonnossa liikkujat, sillä luonto on kaikkien yhteinen.
 • Noudata eri liikkumistapoja koskevia sääntöjä. Kaikkialla ei saa esimerkiksi pyöräillä. Usein pyöräilyyn soveltuvat reitit on ilmoitettu erikseen retkikohteen reitit sivulla.
 • Meloessasi säilytä vähintään 50 metrin etäisyys mökkirannoista. Ethän käytä yksityisiä laitureita taukopaikkoina.

Leiriytyminen

 • Selvitä onko leiriytyminen sallittua valitsemassasi kohteessa.
 • Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, leiriytyminen on yleensä sallittu ainoastaan erikseen merkityillä telttapaikoilla.
 • Ota huomioon muut leiriytyjät ja yöpyjät. He voivat olla väsyneitä päivän retkistään ja haluavat nauttia luonnon rauhasta.
 • Älä tiskaa tai peseydy suoraan vesistössä tai kaivon kannella. Imeytä käytetty pesuvesi maahan riittävän kauas vesistöstä. Vilkkaalla taukopaikalla vesistöön kertyy helposti kolibakteereita, mikäli likavettä päästetään suoraan vesistöön tai kaivoon. 
 • Suurten ryhmien kannattaa tarkistaa, onko retkikohteessa saatavilla varattavaa telttapaikkaa ryhmän omaan käyttöön. Suurten ryhmien tulisi ilmoittaa tulostaan paikalliseen asiakaspalvelupisteeseen.
 • Tee tapahtumailmoitus. Tapahtumien järjestäminen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla (metsa.fi).

Tulenteko

 • Tarvitset tulentekoon aina maanomistajan luvan, sillä tulenteko ei ole jokamiehenoikeus.
 • Suosi ruoanlaitossa retkikeitintä. Retkikeittimen käyttö on sallittu myös metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.
 • Jos teet nuotion, käytä vain merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja. Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, tulenteko on sallittu huolletuilla ja merkityillä tulentekopaikoilla. Rajoitusosilla tulenteko on kielletty.
 • Käytä tulentekoon varattuja puita säästeliäästi.
 • Älä revi tuohta tai ota makkaratikkuja elävistä puista.
 • Tarkista aina onko alueella voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus.
 • Älä käytä kertakäyttögrilliä. Se kuormittaa ympäristöä, eikä ole luvallinen ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.

Roskaton retkeily

 • Älä roskaa, vaan vie roskat mukanasi asianmukaiseen jätepisteeseen.
 • Pienen määrän ruuantähteitä voit laittaa retkipaikan kompostoriin tai kuivakäymälään, mutta ei muunlaiseen käymälään. Muunlaisen käymälän ne tukkivat.
 • Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa.
 • Pidä aina pieni roskapussi mukana, poimi sinne roskat jotka muut ovat unohtaneet.

Lue lisää:

Luontoon.fi