Minnesregler för den ansvarsfulla naturturisten

Naturen har alltid varit viktig här i Norden och dess välmående ligger nära finländarnas hjärtan. Vår arktiska natur är dock skör och våra handlingar är avgörande för att den ska hållas frisk.

Här finns är alltså minnesregler för besökare som söker sig till skärgårdsnaturen. Anvisningarna har sammanställts på webbplatsen Utinaturen.fi, där man har samlat mycket nyttig information om friluftsetiketten, som gäller både på land och till havs.

Läs mer om ansvarsfull turism i Nådendal.

Fem gyllene regler för ansvarsfulla utflykter

 1. Respektera naturen – ändra den inte. Håll husdjuren kopplade.
 2. Välj markerade leder och följ reglerna för olika färdsätt. Kontrollera områdena och tiderna som omfattas av begränsning av rörelsefriheten vid ditt utflyktsmål.
 3. Slå läger endast på tillåtna platser. Diska eller tvätta dig inte direkt i vattendrag. Följ reglerna för ödestugor.
 4. Gör upp eld på de officiella eldplatserna, använd helst friluftskök. Gör inte upp eld under varning för skogs- eller gräsbrand.
 5. Skräpa inte ner.

Respekt för naturen

 • Håll husdjuren kopplade.
 • Laktta djur och deras ungar på tillräckligt långt avstånd. Djuren behöver häckningsro och eget utrymme även under andra tider.
 • Tänk också på växterna. På många ställen är det ett problem att växterna blir nedtrampade av fotografer. I skyddsområden får man inte plocka växter.
 • Svamp- och bärplockning är tillåtna inom de flesta områden som Forststyrelsen förvaltar över, men inom en del naturskyddsområden kan det finnas restriktioner. I naturreservaten är svamp- och bärplockning alltid förbjuden och inom nationalparkernas ordningsstadga kan det finnas begränsningar.
 • Ta ansvar i sociala medier och på internet. Se till att de GPS-spår du delar och ditt innehåll i sociala medier följer skyddsområdets regler.
 • Följ anvisningarna för att flyga drönare och andra små lyftfartyg.
 • Kom ihåg att det skadar naturen och naturplatsernas autentiska kultur att samla ihop stenhögar.
 • Stenar som turister samlat på sig skadar den naturliga marken och förändrar det naturliga landskapet. Även fornlämningarna är hotade.

Hur färdas

 • Välj markerade leder och undvik därmed att slita på marken och naturen.
 • Kontrollera om och när det finns begränsningar som gäller vistelsen vid utflyktsmålet under Instruktioner och regler på ditt utflyktsmåls egna sidor. På webbplatsen Utinaturen.fi finns omfattande information om olika naturområden i Finland. Begränsningar gäller till exempel på många myrar och holmar samt på holmarnas stränder under fåglarnas häckningstid.
 • Ta också hänsyn till andra som rör sig i naturen, eftersom vi alla måste samsas om naturen.
 • Följ reglerna som gäller olika färdsätt. Till exempel är det inte tillåtet att cykla överallt. Ofta finns separat information om lämpliga cykelleder på utflyktsmålets egna sidor.
 • När du paddlar bör du hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. Använd inte heller privata bryggor som rastplatser.

Att slå läger

 • Ta reda på om det är tillåtet att slå läger vid det utflyktsmål du har valt.
 • I naturskyddsområden såsom nationalparker är det i allmänhet tillåtet att slå läger endast på anvisade tältplatser.
 • Ta hänsyn till andra som slår läger och övernattar. De kan vara trötta efter dagens vandring och vill bara njuta av stillheten i naturen.
 • Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag eller på brunnslocket. Häll ut tvättvattnet på marken tillräckligt långt från vattendraget. På en välbesökt rastplats kan det samlas kolibakterier i vattnet om smutsvatten hälls ut direkt i vattendraget eller brunnen.
 • Stora grupper bör kontrollera om det är möjligt att reservera en separat tältplats endast för gruppen vid utflyktsmålet. Stora grupper ska informera den lokala kundtjänsten om sin vistelse.
 • Gör en anmälan om evenemang. Anordnande av evenemang i områden som förvaltas av Forststyrelsen (metsa.fi).

Att göra upp eld

 • Du behöver alltid ha markägarens tillstånd att göra upp eld, eftersom det inte ingår i allemansrätten.
 • Använd helst friluftskök när du lagar mat. Det är tillåtet att använda friluftskök också när det råder varning för skogs- och gräsbrand.
 • Gör upp öppen eld endast på anvisade eldplatser som underhålls. I naturskyddsområden såsom nationalparker är det tillåtet att göra upp eld på anvisade eldplatser som underhålls. I områden som berörs av begränsningar är det förbjudet att göra upp eld.
 • Använd sparsamt med ved som reserverats för att göra upp eld.
 • Riv inte loss bark eller ta grenar för korvgrillning från levande träd.
 • Kontrollera alltid om det råder varning för gräs- eller skogsbrand i området.
 • Använd inte engångsgrill. Den belastar miljön och får inte användas när det råder varning för gräs- eller skogsbrand.

Skräpfritt friluftsliv

 • Skräpa inte ner. Ta i stället ditt skräp med dig till en lämplig sopstation.
 • Små mängder matrester kan du slänga i komposten eller torrtoaletten vid utflyktsmålet. Släng inte matrester i andra typer av toaletter. Andra sorters toaletter blir blockerade.
 • Små mängder rent papper och kartong kan du använda att tända med på eldplatsen eller i eldstaden i en ödestuga.
 • Ha alltid med dig en liten soppåse så du kan plocka upp skräp som andra har glömt att ta med sig.