Trumputtaja Naantalin rannassa.

Ohjelmapalveluiden varaus- ja peruutusehdot

Visit Naantalin – Naantalin Matkailu Oy:n varausehdot yksityisille henkilöille

1.1.2019 alkaen

Nämä ehdot koskevat ohjelmapalveluiden (mm. opastetut kierrokset, risteilyt, retket) varaamista ja pyörävuokrausta Naantalin Matkailu Oy:stä ja www.visitnaantali.com -sivustolla olevasta ohjelmapalveluvaraamosta.

OHJELMAPALVELUIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Naantalin Matkailu Oy noudattaa seuraavia ehtoja koskien omien sekä välittämiensä kolmansien osapuolten (jäljempänä palveluntuottaja) ohjelma- ja lisäpalveluiden varauksia (jäljempänä ohjelma) varaamista ja perumista. Molemmat osapuolet sitoutuvat näihin ehtoihin, kun varaus on tehty.

Naantalin Matkailu Oy myy opastettuja kierroksia, tapahtumalippuja, risteilyjä, retkiä ja muita ohjelmia Naantalissa, saaristossa ja lähiseudulla. Ohjelman varaajan tulee olla täysi-ikäinen henkilö.

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä Visit Naantalin ohjelmapalvelukaupasta (www.visitnaantali.com). Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen sähköpostitse tai postitse (paikan päällä toimistossa tehdyissä varauksissa tulostettu kirjallinen vahvistus).

Ikärajoitukset: Ohjelmapalveluiden kuvauksissa on maininta mahdollisista ikärajoista. Varaaja on velvollinen tarkistamaan ohjelman ikärajan ja noudattamaan sitä.

Kaikki lippuostokset ovat sitovia. Lippujen välityspalveluissa ei ole peruutusaikaa, vaan pääsylippujen tilaus on sitova. Lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin.

Sovellamme yleisesti käytössä olevia peruutus- ja muita matkanjärjestäjän ehtoja.

OHJELMAN VARAAMINEN JA MAKSU NAANTALIN MATKAILU OY:N TOIMISTOLLE

Ohjelman varaus on vahvistettu, kun varauksen koko summa ja toimitusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä Naantalin Matkailu Oy:n tilille tai Naantalin Matkailu Oy:n toimistolle kokonaisuudessaan osoitteessa Nunnakatu 2, Naantali.

Varaaja on velvollinen tarkistamaan varausvahvistuksesta, että siinä olevat tiedot pitävät paikkansa. Jos varausvahvistuksessa on jotakin huomautettavaa tai korjattavaa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Naantalin Matkailu Oy:lle viipymättä p. 02 435 9800.

Huom! Varausvahvistus on sitova, joten matkan peruuntumisesta tai päivämäärän muutoksesta on tehtävä ehdottomasti ilmoitus Naantalin Matkailu Oy:lle. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Naantalin Matkailu Oy:n on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

OHJELMAN VARAAMINEN NAANTALIN MATKAILU OY:N ONLINE-VARAAMOSTA (WWW.VISITNAANTALI.COM)

Maksutavat: Internet-varauksen yhteydessä asiakas maksaa ohjelman koko summan heti.

Palvelumaksu: Palvelumaksua ei veloiteta online-varauksissa. Mikäli virkailija tekee varauksen asiakkaan puolesta, on palvelumaksu 5 €/varaus.

Laskun tulostus: Asiakas vastaa siitä, että hän varauksen yhteydessä saa Naantalin Matkailu Oy:n online-varaamosta itselleen laskun ja varausehdot. Varausohjelma lähettää vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Muutokset: Ohjelmapalveluiden lipuilla ei lähtökohtaisesti ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Mikäli vaihtoa toiselle ajankohdalle toivotaan, ohjelman alkuun on yli 14 vrk:ta ja vaihto on mahdollista, peritään vaihtokuluna 5 €/varaus. Vaihtopyyntö tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen ohjelman ajankohtaa.

Naantalin Matkailu Oy:n henkilökunta ei lähetä asiakkaalle online-varauksesta laskuja, vahvistusta tms., vaan asiakas voi tulostaa ne itse saatuaan ne sähköpostiinsa.

Varauksen vahvistus: Varauksen maksamisen jälkeen asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Naantalin Matkailu Oy:n varausohjelman vahvistussivulle. Mikäli asiakas maksun jälkeen ei palaa myyjän sivulle, varausta ei synny eikä varausjärjestelmä lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta.

Naantalin Matkailu Oy:n ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. Naantalin Matkailu Oy:n ei takaa, että ohjelmaan on tässä tilanteessa vielä tilaa. Mikäli ohjelmaan ei ole vapaita paikkoja jäljellä, rahat palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ohjelmapalvelua tai ajankohtaa.

Varaus- ja käyttöehdot: Internetin kautta varatessa asiakas hyväksyy näiden varausehtojen lisäksi myös Internet-sivuston Yleiset Käyttöehdot. Asiakas vastaa siitä, että on tutustunut ennen varausta tehdessään em. dokumenttien lisäksi myös varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen.

OHJELMAPALVELUIDEN HINNAT JA PERUUTUS

Varauksen hinnat sisältävät etukäteen sovitut palvelut ja verot. Naantalin Matkailu ei ole vastuussa mahdollisista esitteissä esiintyvistä virheellisistä hinnoista tai esitteiden painatuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista hinnoissa.

Oikeus hintojen muutoksiin: Naantalin Matkailu Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Tämän lisäksi Naantalin Matkailu Oy varaa oikeuden jo vahvistettujen varausten hinnanmuutoksiin 24 tunnin sisällä varauksesta seuraavissa tapauksissa:

• Varausjärjestelmässä havaittu tekninen virhe
• Varausjärjestelmän toimintaan liittyvä inhimillinen virhe

Alennusryhmät: Osassa ohjelmia/palveluita lapsille, senioreille tai muille alennusryhmille on tarjolla oma, edullisempi hinta. Alennusryhmähinnat myönnetään niihin oikeutetuille ohjelmasta ja palveluntuottajasta riippuen ja ne on määritelty ohjelman kuvauksessa.

Peruutukset: Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto tai puhelinsoitto peruutuksesta on tullut Naantalin Matkailu Oy:lle.

OHJELMAPALVELUN TAI LIPPUJEN PERUUTUS

Kaikki lippuostokset retkille, opastuksiin ja tapahtumiin ovat sitovia, mukaan lukien pyörien vuokraus. Lipuilla ei ole peruutusaikaa, vaan kaikkien pääsy- ja kierroslippujen sekä ohjelmapalvelujen tilaukset ovat sitova. Lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Naantalin Matkailu Oy:lle. Myös näissä tapauksissa noudatetaan yllä olevia varausehtoja.

Ohjelmaan/palveluun osallistuvan asiakkaan tulee olla paikalla ajoissa, vähintään 5-10 min ennen ohjelman/lähdön alkua. Asiakkaan tulee itse varmistaa, että on lähdössä retkelleen oikeaan aikaan. Myöhästyminen ei oikeuta rahanpalautukseen tai retken uudelleen järjestämiseen.
Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus matkan peruuntumisen varalta.

Naantalin Matkailu Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus:

OHJELMAPALVELUIDEN KÄYTÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

Varauksen tehtyään asiakas saa varausvahvistuksen ja kohdekuvauksen, jossa on kulkuohje kohteeseen tai lähtöpaikkaan.

• Asiakkaan oletetaan käyttäytyvän varatun ohjelman aikana hyvien tapojen mukaan.
• Tarkista palvelun kuvauksesta mahdolliset ohjelmakohtaiset lisäohjeet

Muutokset: Mahdolliset varaajan toivomat muutokset varauksiin tulee lähettää kirjallisesti Naantalin Matkailu Oy:lle sähköpostitse info@visitnaantali.com toimiston aukioloaikoina.

Muutokset tehdään ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella kohdekohtaisten varaus- ja peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa.

Terveydelliset seikat ohjelmiin osallistuessa. Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.

Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.

Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.
Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan

• Tupakointi on kielletty useimpien opastus- ja käyntikohteiden alueella ja/tai sisätiloissa. Ohjelmapalveluiden käyttäjä on velvollinen seuraamaan ohjeita tai henkilökunnan ohjeistuksia.

• Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja järjestetyissä ohjelmapalveluissa ellei toisin mainita.

Palveluntuottajan vastuu: Palveluntuottaja harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

Vahingot: Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matkavakuutuksesta.

Suosittelemme asiakkaita ottamaan matkavakuutuksen odottamattomia tilanteita varten.

Ohjelmapalveluiden käyttäjä on velvollinen korvaamaan käyntikohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä. Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja. Varaajan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva ohjelmapalvelusopimuksen purkaminen: Mikäli ohjelmapalveluiden varaaja/käyttäjä ei Naantalin Matkailu Oy:n edustajan/alihankkijan/palveluntuottajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa itselleen tai muille ohjelmaan osallistuville on Naantalin Matkailu Oy:n edustajalla/alihankkijalla/palveluntuottajalla oikeus purkaa ohjelmapalvelukauppa välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta eikä maksua palauteta.

HUOMAUTUKSET JA SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Mahdolliset huomautukset majoituksesta tai ohjelmapalveluista tulee tehdä jo kohteessa ensin palveluntuottajalle palvelun/ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen sekä viivytyksettä myös Naantalin Matkailu Oy:lle kirjallisesti. Jos huomautusta virheestä ei ole tehty ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Naantalin Matkailu Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

Tervetuloa Naantaliin!

Naantalin Matkailu Oy / Visit Naantali
Nunnakatu 2, 21100 Naantali
Puh. 02 435 98 00
Sähköposti info@visitnaantali.com

Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.