Naantalin Vanhankaupungin vanhat rakennukset auringon laskiessa horisonttiin.

Majoituksen varaus- ja peruutusehdot

Visit Naantalin – Naantalin Matkailu Oy:n varausehdot yksityisille henkilöille

1.1.2019 alkaen

Nämä ehdot koskevat majoituskohteiden varaamista Naantalin Matkailu Oy:stä ja www.visitnaantali.com -sivustolla olevasta majoitusvaraamosta.

MAJOITUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Naantalin Matkailu Oy noudattaa majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

MAJOITUKSEN VARAAMINEN NAANTALIN MATKAILU OY:N TOIMISTOLTA

Varaus on vahvistettu, kun ennakkomaksu (30 %) on maksettu eräpäivään mennessä.

Loppusuoritus on maksettava 4 viikkoa ennen majoituksen alkua. Mikäli majoituksen alkuun on 4 viikkoa tai alle, varauksista peritään kaikki maksut välittömästi.

Kun varaus tehdään suoraan Naantalin Matkailu Oy:n toimistolle loppulasku sekä mahdollinen ennakkolasku lähetetään varaajalle samanaikaisesti sähköpostilla tai postitse. Varaajalle lähetetään samalla myös ohjeet avaimen vastaanottamisesta ja luovutuksesta sekä Naantalin Matkailu Oy:n varausehdot.

Varaaja on velvollinen tarkistamaan varausvahvistuksesta, että siinä olevat tiedot pitävät paikkansa. Jos varausvahvistuksessa on jotakin huomautettavaa tai korjattavaa, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Naantalin Matkailu Oy:lle viipymättä p. 02 435 9800.

Ikärajoitukset: Majoituskohteitamme vuokrataan täysi-ikäisille, alle 18-vuotiaat ovat tervetulleita aikuisen vuokraajan seurassa.

Huom! Varausvahvistus on sitova, joten matkan peruuntumisesta tai päivämäärän muutoksesta on tehtävä ehdottomasti ilmoitus Naantalin Matkailu Oy:lle. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Naantalin Matkailu Oy:n on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Kaikista muutoksista, kuten henkilömäärä, avaimen noutaminen jne. on otettava yhteyttä Naantalin Matkailuun Oy:ön, eikä palvelun tuottajaan. Muutokset on ilmoitettava ma–pe klo 9.00–16.30.

Palvelumaksumme on kotimaassa 10 €/varaus ja ulkomailla 20 €/varaus.

Sovellamme yleisesti käytössä olevia peruutus- ja muita matkanjärjestäjän ehtoja.

MAJOITUKSEN VARAAMINEN NAANTALIN MATKAILU OY:N ONLINE-VARAAMOSTA (WWW.VISITNAANTALI.COM)

Maksutavat Internet -varauksen yhteydessä asiakas voi valita maksutavoista seuraavat:

Palvelumaksu: Palvelumaksumme kaikissa online-varauksissa on 5 €/varaus.

Laskun tulostus: Asiakas vastaa siitä, että hän saa varauksen yhteydessä Naantalin Matkailu Oy:n online-varaamosta itselleen laskun ja varausehdot. Varausohjelma lähettää vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Naantalin Matkailu Oy:n henkilökunta ei lähetä asiakkaan online-varauksesta laskuja, vahvistusta tms., vaan asiakas voi tulostaa ne itse saatuaan ne sähköpostiinsa.

Varauksen vahvistus: Mikäli varaus maksetaan varaamisen yhteydessä kokonaan tai osittain, asiakkaan tulee varmistua siitä, että hän maksutapahtuman jälkeen palaa takaisin Naantalin Matkailu Oy:n varausohjelman vahvistussivulle.

Mikäli asiakas maksun jälkeen ei palaa myyjän sivulle, varausta ei synny eikä varausjärjestelmä lähetä sähköpostivahvistusta varauksesta.

Naantalin Matkailu Oy:n ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. Naantalin Matkailu Oy:n ei takaa, että kohde on tässä tilanteessa vielä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Varaus- ja käyttöehdot Internetin kautta varatessa asiakas hyväksyy näiden varausehtojen lisäksi myös Internet-sivuston Yleiset Käyttöehdot. Asiakas vastaa siitä, että on tutustunut ennen varausta tehdessään em. dokumenttien lisäksi myös varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen.

MAJOITUSVARAUSTEN HINNAT JA PERUUTUSKULUT

Oikeus hintojen muutoksiin Naantalin Matkailu Oy varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Tämän lisäksi Naantalin Matkailu Oy varaa oikeuden jo vahvistettujen varausten hinnanmuutoksiin 24 tunnin sisällä varauksesta seuraavissa tapauksissa:

Peruutukset: Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto tai puhelinsoitto peruutuksesta on tullut Naantalin Matkailu Oy:lle.

Peruutuskulut: Mikäli yksittäinen asiakas peruuttaa varauksensa

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin Naantalin Matkailu Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta 30 €:n peruutusmaksua ja palvelumaksua, jos asiakas itse tai joku hänen perheestään sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutus on osoitettava Naantalin Matkailu Oy:lle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Oikeutta varauksen peruutukseen tai varausmaksun palautukseen ei synny, mikäli joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa.

Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus matkan peruuntumisen varalta.

Naantalin Matkailu Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus:

MAJOITUSVARAUKSEN KÄYTÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

Avain kohteeseen: Avain vastaanotetaan/luovutetaan Naantalin Matkailu Oy:n aukioloaikojen puitteissa tai noudetaan joissakin kohteissa omatoimisesti mm. avainboksista tai muulla vastaavalla sisäänkirjautumistavalla. Tarkista Visit Naantalin toimiston aukioloajat etukäteen www.visitnaantali.com. Huomioithan, että mm. pienhotellien, hotellien ja saaristokohteiden avaimet vastaanotetaan/ luovutetaan suoraan kohteessa. Tästä on maininta kyseisen kohteen esittelyn yhteydessä. Avainten kadottamisesta perimme todelliset kustannukset ja toimituskulut.

Oleskelu kohteessa: Kohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 14–16 välisenä aikana (riippuen kohteesta, tarkista kohdekuvaus) lähtöpäivään klo 12.

Henkilömäärä: Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä laskussa on ilmoitettu.
Tupakointi on kielletty kaikkien majoituskohteiden sisätiloissa. Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme todelliset puhdistuskulut.

Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joihin se on sallittu (riippuu kohteesta).

Vahingot: Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että huoneiston ikkunat ovat suljettu ja ovet lukittu. Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä. Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja. 

Mikäli kohteen huoltaja joutuu antamaan yöllä palveluja majoittujasta johtuvasta syystä (esim. avainten katoaminen), veloitetaan siitä tuntityökorvaus 50 €/h (sis. alv), sunnuntaisin ja juhlapyhinä 100 €/h (sis. alv). Majoittujan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan/vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla/ vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta eikä vuokraa palauteta.

ASIAKASTIEDOT

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti, Käytämme henkilötietojasi myös markkinointiviestinnässä. Voit milloin tahansa lopettaa viestien ja materiaalin vastaanoton klikkaamalla saamasi viestin alareunassa olevaa [Unsubscribe] tai [Peruuta uutiskirjeen tilaus] -linkkiä tai ottamalla yhteyttä toimistoomme.

HUOMAUTUKSET JA SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Mahdolliset huomautukset majoituksesta tai ohjelmapalveluista tulee tehdä jo kohteessa ensin palveluntuottajalle palvelun/ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen sekä viivytyksettä myös Naantalin Matkailu Oy:lle kirjallisesti. Jos huomautusta virheestä ei ole tehty ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Naantalin Matkailu Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

Tervetuloa Naantaliin!

Naantalin Matkailu Oy / Visit Naantali
Nunnakatu 2, 21100 Naantali
Puh. 02 435 98 00
Sähköposti info@visitnaantali.com

Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.