Sevärdheter i Masku – vällkommen till Mannerheims födelsesocken

I Masku berättar Villnäs i Askais, adelskyrkan och Riddarparken samt Kankas herrgård alla om Finlands historia. Du kan tillbringa en trevlig semesterdag på Maskus Rivieras badstränder eller i Kankas Golfpark.

Du kan beundra husdjur och hantverk på Kaituri gård och rosornas blomsterprakt i Rosarium. Kivimäen matkailutila bjuder på trivsamt logi. Du kan hyra olika slags bastun hos Saunaparoni.

Masku museum

På museets gård finns två bodar, som är från mitten av 1800-talet. Bodarna har grundrenoverats i början av 1990-talet och de fungerar som museets utställnings- och förrådsutrymmen. Masku museum har grundats år 1974. Det ligger i Humikkala by intill Maskuvägen (den sk. gamla Raumovägen) ca. 300 m sydost från Masku kyrka.

Maskuntie 98, 21250 Masku

tel. +358 44 738 8260

Museibyggnaden är från 1840-talet och den har bytt from under tidernas lopp. Byggnaden har ursprungligen varit en slags parstuga med sadeltak och sluten veranda. I ett senare skede har huset fått en flygelbyggnad samt ett nyklassiskt yttre med valmtak. Under 1900-talet har byggnadens andra stuga och den slutna verandan rivits och ingången har flyttats till flygelbyggnaden.

Byggnaden har bl.a. fungerat som gästgiveri. Som gästgiveri tjänade byggnaden i årtionden både myndigheter och privata resenärer. Under 1900-talet började man emellertid inkvartera gäster huvudsakligen i Nivola. Landsvägen till Åbo var i flitigt bruk och först när biltrafiken blev mera allmän slutade gästgiveriverksamheten i Humikkala på 1920-talet.

Museets samling består främsta av allmogeföremål och det finns totalt ca. 1600 föremål. I museet finns dessutom en bok- och tidningssamling på över 450 stycken. I museet finns ett skilt utställningsutrymme där man under sommartid håller konstutställningar.

Masku Rosarium 

Masku Rosarium är grundat på våren år 1998 på initiativ av Masku-föreningen.

Mer information: Raija-Leena Äähälä, tel. +358 2 432 9683 eller +358 400 629 675.

Maskun kommun

maskunkunta@masku.fi
www.masku.fi