Sevärdheter i Velkua

Kyrkan och hemmuseet berättar om Velkuas historia. På Palva ö finns förutom Sankt Henriks kyrka även ett minnesmärke och en utställning om sjöslaget i Palvasundet. På ön Salavainen kan man bekanta sig med Haukkas släktgårds gamla byggnader med sina traditionella föremål, och i Teersalo har det tidigare bruket iståndsatts till ett rekreationsområde. Samtidigt kan man också titta in på den närbelägna skärgårdsköksträdgården.

Sankt Henriks kyrka

Sankt Henriks kyrka som byggdes 1793 på Palva ö har en historia med fartfyllda svängar. I samband med sjöslaget i Palvasundet 1808 rövade den ryska armén kyrkans hela lösöre, bara altartavlan blev kvar. Förutom gudstjänster och andra kyrkliga evenemang ordnar man också Nådendals Musikfestspels konserter i kyrkan. Kyrkan är öppen för grupper enligt överenskommelse. Guidningar från Nådendals Turistinformation.

Sjöslaget i Palvasundet

Sjöslaget i Palvasundet utspelades under Finska kriget, den 18 september 1808 mellan de ryska och svenska trupperna. Sjöslaget som utspelade sig framför Palva ö slutade med en rysk vinst, varefter trupperna rövade och härjade på olika håll i Velkua. Minnesmärket bredvid Sankt Henriks kyrka på Palva ö, som är gjort av en kanonpipa, påminner om slaget.

Teersalos strandpark

Teersalos strand genomgick en fullständig omvandling på sommaren 2007 när strandens markområde, som tidigare inte varit i bruk, iståndsattes till ett gemensamt rekreationsområde för sockenbor och sommargäster och blev ett visitkort för kommunen.

Det enligt ekologiska och kollektiva principer verkställda projektet genomfördes i samarbete mellan en arbetsgrupp, som bestod av konstnärer, en trädgårdsmästare och en ingenjör, och en styrningsgrupp, som bestod av invånare och finansiärer. Projektet är en fortsättning på det tidigare arsÖ-konstevenemanget. Mer information (på finska)

Observera också den lilla skärgårdsköksträdgården som finns vid stranden av det närbelägna servicecentret Kummeli.