Sevärdheter i Lemo

Lemo kyrka

Lemos medeltida gråstenskyrka, som är ägnad åt Sankt Olof, är byggd på 1450-talet. Lemo har i tiderna varit en del av Nousis stora fornsocken, men lösgjorde sig redan på medeltiden till en egen administrations- och kyrkosocken. När en biskopskyrka restes i den gamla modersocknen, byggdes också i Lemo en egen kyrka ägnad åt Sankt Olof.

På backen, som kallas för Toijainen, restes först en liten kapellkyrka av trä troligtvis redan på 1200-talet. Från den tiden finns i kyrkan ett gammalt krucifix och en dopfunt. På 1300-talet byggdes ett litet kapell av sten och det fungerar idag som sakristia. Bredvid sakristian byggdes på 1430-talet en ståtlig, medeltida stenkyrka dels med adelns tillgångar dels med hjälp av allmoges slitande.

I kyrkan finns flera sällsyntheter såsom det enda Magnus Stjernkors vapnet, som finns i vårt lands kyrkor, en målning som föreställer Martin Luther, en gammal bibel samt en anteckning om Marskalk Mannerheims deltagande i biktkyrkan. I kyrkans vimpel finns årtalen 1380, 1450 och 1959. Altartavlan Uppståndelsen från år 1880 är målad av Von Becker.

Kyrkan är öppen enligt överenskommelse, tel. +358 2 431 4709.

Hembygdsmuseet Kemppis stuga

Hembygdsmuseets adress är Monnoistentie 10 och det ligger bredvid kyrkan.

Museet är öppet sommartid på söndagarna kl. 11-14 (under övriga tider enligt överenskommelse).

Kontaktinformation:

Ordförande Tiina Hyvönen, tel. +358 44 5259 391
Sekreterare Tauno Linkoranta, tel. +358 44 533 4750