Berättelser från Nådendal | Nådendals historia

Nådendals historia

Nådendals historia präglas av många händelserika år ända från medeltiden. År 1438 fattade vårt lands kyrkliga ledare beslut om att ett nunnekloster som följde Heliga Birgittas regler skulle byggas i Finland. Det blivande klostret fick i sitt skyddsbrev från 1440 namnet Vallis Gratiae – Nådens dal, dvs. Nadhendaal på medeltidens svenska.

Den 23 augusti 1443 betraktas som dagen då Nådendals stad grundades, eftersom kung Kristoffer då gav sitt godkännande för byggandet av klostret.

Klostrets verksamhet upphörde i slutet av 1500-talet, vilket lamslog staden. Till exempel nämns Nådendal inte ens som stad i dokument från 1540-talet.

I början av 1700-talet konstaterades vattnet i Viluluoto källa vara lämpligt för att lindra flera olika sjukdomar. Hälsokällans tid gav impulsen till att inleda spaverksamhet i början av 1800-talet. År 1863 fortsatte spaverksamheten vid Ailostenniemi lerbad, vars blomstringsperiod inföll på 1910–1920-talen. Den gamla spaanläggningens verksamhet avtog dock småningom och upphörde helt på 1960-talet.

Det nuvarande Nådendal Spa inledde sin verksamhet i mitten av 1980-talet.

På Nådendals museum kan du bekanta dig med Nådendals historia. Museet har en arkeologisk utställning, en miniatyrmodell av klostret och Hiilola borgarhem i historiskt skick.