Yhteinen Finnish Archipelago 2025

Yhteinen Finnish Archipelago 2025 Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua -hanke etenee suunnitelmien mukaan. Kaksi ensimmäistä työosiota on kilpailutettu ja ensimmäinen työpajakin on pidetty. Tästä se lähtee! 

Lue hankkeen loppuraportti sivun lopusta.

Hankkeemme tavoitteet

  • alueellisen matkailun ekosysteemin kehittäminen ja johtaminen sekä liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien ja kuluttajien tavoittamiseksi. Alueorganisaatioiden yhteisen tahtotilan ja vision luominen muuttuneessa toimintaympäristössä sekä rannikkoseudun alueorganisaatioiden yhteinen post-corona liiketoimintastrategia.
  • tiedolla johdettu digitaalisen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ja digitaalisen asiakaspolun hallinta myynnin ja markkinoinnin ytimessä
  • matkareittituotteiston kehittäminen alueen kohteiden ja niiden saavutettavuuden parantamiseksi

Tavoitteet tuntuvat olevan entistäkin ajankohtaisemmat ja tärkeämmät, varsinkin, kun pandemia ei näytä laantumisen merkkejä ja varautuminen pandemian jälkeiseen aikaan on vieläkin tärkeämpää. Ellei elinehto.

Ensimmäisen ja toisen tavoitteen kilpailutus on tehty ja työ on käynnistynyt. Kolmannen, matkareitistön kehittäminen ja alustan kartoittaminenkin on alkanut. Tämä osio, matkareittituotteiston kehittäminen, kiinnostaa varmasti sekä paikallisia yrittäjiämme että kuluttajia kaikkein eniten.

Jospa vihdoinkin dynaamisesta paketoinnista tulee totta; asiakas voi haaveilla, suunnitella omaa matkareitistöään kotisohvalta ja räätälöityään toiveen mukaisen reitin, hän voi ostaa sen saman tien.

Me, seitsemän Visit-organisaation yhteyshenkilöt, olemme innoissamme tiivistyvästä yhteistyöstä. Teams-palavereita koskien hankkeen etenemistä on pidetty tammikuun aikana useita. Näin jälkeenpäin tuntuu, että alku oli haparoivaa eikä oikein tiedetty, mistä aloittaa.

Mutta nyt on eri ääni kellossa. Työpajoissa hiomme yhteistä tekemistä; kohderyhmiä, alueiden vetovoimatekijöitä ja yrityksiä ja niiden valmiuksia, kokonaistarjontaa, jolla saamme matkailijat koukutettua saariston ja rannikon maisemiin. Asiakkaittemme, eli palveluiden tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö on myös luupin alla, miten kehitämme sitä entisestään, mitkä ovat ne pullonkaulat ja mitkä houkuttavuudet, joilla saadaan mahdollisimman moni toimija mukaan mahdollisimman laadukkaaseen yhteistyöhön.

Lähitulevaisuudessa paneudutaan sekä tiedolla johtamisen ihmeelliseen maailmaan, mm. miten pääsemme eroon alustalta alustalle hyppimisestä, että alustan tuotetarjonnan kehittämiseen yrityksiä valmentamalla. Lopputulemana tuotteet löytyvät yhteiseltä alustalta helposti ostettavassa muodossa.

Varsinais-Suomen toisen hankkeen – Turku Science Parkin hallinnoiman Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja parempien tulosten varmistamiseksi. Kehittämis- ja valmennustyöpajat tullaan koordinoimaan  ja hankkeiden ensimmäinen yhteinen kick-off -tilaisuus pidetään 17.2.

Iloisin hanketerveisin

Tarja Rautiainen
hankekoordinaattori, p. 040 7478847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com

Faktaa Yhteinen Finnish Archipelago 2025 -hankkeesta

Digitaalisella matkailutuotteisolla kestävää kasvua

Päivitetty 18.12.2020

Mistä hankkeessa on kyse?

Driverina muuttunut maailma

Hankkeen tavoitteet

Tavoite 1- yhteinen liiketoimintamalli

Alueellisen matkailuliiketoiminnan toimintaympäristön ja vahvan verkoston kehittäminen ja liiketoimintamallin luominen koronan jälkeiseen aikaan. Vahvistetaan alueiden resurssien käyttöä:

Tavoite 2 – tiedolla johtaminen

Tiedolla johdetun digitaalisen asiakaspolun hallinta kertoo miten asiakas on kohdattu varauksen ennakkoinformaatiota annettaessa, varauksen tekovaiheessa, kohteessa viihtymisessä jne. Rakennetaan asiakaskokemusta riippumatta siitä, missä hänet kohdataan.

Tavoite 3 – matkareitistöjen luominen

Tavoitteet

1) Yhteensä 120 yritystä ja 160 yritysten edustajaa osallistuu hankkeen työpajoihin
2) Järjestetään yhteensä 8 työpajaa
3) Alustalle on muodostunut 10 reittiä per 31.12.2021

Mikä on tilanne 31.12.2021?

Tulokset

Digitaalisen ostettavuuden kehittäminen

Lisätietoja mielellään antavat


Yhteinen Finnish Archipelago -hankkeen loppuraportti

Julkaistu 28.2.2022

Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailuorganisaatioiden yhteinen digihanke loi uusia matkailutuotteita yhteiselle kaupalliselle alustalle

Yhteinen ja ylimaakunnallinen Finnish Archipelago 2025 – digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua – yhteishankkeen muodostivat Finnish Archipelago-konsortio, johon kuului Visit Pori, Visit Rauma, Yrityssalo, Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Visit Turku ja Visit Naantali, joka oli hankkeen hallinnoija. Hankeaika oli 1.11.2021-31.12.2022. Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo oli yli 1 mrd.€ ja työllistävä vaikutus 5470 htv (2019).

Hanke kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäviin kehittämishankkeisiin ja se kanavoidaan Varsinais-Suomen liiton kautta.

Uusi varausalusta,  www.finnisharchipelagoroutes.fi otettiin käyttöön kesäkuussa 2021. Alustalle on tähän mennessä luotu 15 uutta teemallista matkailureittiä, jolloin kaupallisen alustan hyödynsaajina ovat alueiden majoitus-ravitsemis- ja elämyspalveluita tarjoavat pienet ja keskisuuret yritykset.

Matkailualan yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on uudenlainen digitaalisen asiakaspolun käyttöönotto, jolloin palveluiden ketjuttaminen pystytään saamaan houkuttelevimmiksi kokonaisuuksiksi kunta- ja maakuntarajoja ylittämällä. Matkailijoiden arvostus palveluiden ja matkailuyritysten helppoon löydettävyyteen ja helppoon ostettavuuteen oli nähtävissä jo ennen Covid-19 -pandemiaa, mutta pitkään vallinnut tilanne on lisännyt erilaisten sähköisten varaus- ja jakelukanavien käyttämistä. Jatkossa Visit-organisaatiot tuottavat laadukkaita tuotekokonaisuuksia ja kiertopaketteja, joita myös alueiden yritykset voivat myydä.

Elämys Groupin Koko Travel Planner -alusta tulee olemaan tulevaisuudessa käytössä laajalti koko Suomessa, joten ylimaakunnallisia kiertopaketteja voidaan tuotteistaa entistä paremmin. Uudenlaisten kiertomatkojen kysynnän huomattiin kasvavan kansainvälisten asiakkaiden keskuudessa ennen pandemiaa ja usko tuotteiden kysynnän kasvuun on vahva, kun kansainvälinen matkailu on jälleen mahdollista.

Tuotteiden ja palveluiden ja kiertomatkojen suunnittelu ja kehittäminen jatkuu, vaikka hanke on päättynyt. Oikeastaan nythän se työ vasta alkaa, kun käytössämme on oikeanlainen myynti- ja jakelukanava, jolle toivomme saavamme lisää yrityksiä, iloitsee hankkeen koordinaattori, Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

Lisätiedot:

Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy, hankkeen hallinnoija

toimitusjohtaja, hankekoordinaattori Tarja Rautiainen,

tarja.rautiainen@visitnaantali.com, p. 040 7478847