Merimasku

Till Merimaskus kulturlandskap hör åkrarna med sina skogsspalter, samt de vackra ängarna och de gamla hagarna med sina enar.

Kollola hembygdsgård (Kollolantie 2)

Kollola omnämndes som Isotalos torp redan på 1820-talet. Byggnadens gamla exteriör och inredning är mycket välbevarade. I det lilla husets kök på Kollola fanns Merimaskus första telefoncentral, som var i funktion till år 1945.

Forntidsgravarna vid Villivuori

Villivuori har en stor betydelse i Merimaskus kulturhistoria. Efter istiden var Villivuori ett kalt skär, men under bronsåldern 1500–300 f.Kr. fanns det redan lite bosättning i området. De forna gravruinerna – gravrösen – vittnar om detta.

Merimasku kyrka

Merimaskus första träkyrka hade byggts redan år 1648 vid kyrksundets strand, intill vattenvägen. År 1726 byggdes i stället den nuvarande korskyrkan som är den sjätte äldsta träkyrkan i Finland i varaktigt bruk.

Den gamla gravgården omgavs redan på 1800-talet av ett stockstaket. Det nya staketet, som byggdes på sommaren 1995, är gjort i samma stil. Till den gamla gravgården kommer man genom det historiska portrummet vars väggstockar är från 1700-talet. Portrummet har fungerat som en allmän mötesplats och församlingens officiella tillkännagivanden har funnits där till påseende. Portrummet med sina gärdesgårdar har skiljt helg och vardag från varandra.

Guidade runturer i kyrkan för grupper kan reserveras från Nådendals Turistinformation.